جمعه، 26 مهر 1398 / 2019 October 18
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
هیئت اندیشه ورز مجلس خبرگان رهبری

باسمه تعالى

 

اعضای هیئت اندیشه ورز مجلس خبرگان رهبری

منتخب چهارمین اجلاسیه مجلس خبرگان «دوره پنجم»

1. جناب آقای احمد جنتی

2. جناب آقای عباس کعبی

3. جناب آقای سیدهاشم حسینی بوشهری

4. جناب آقای سیدابراهیم رئیسی

5. جناب آقای عبدالمحمود عبداللهی

6. جناب آقای محسن قمی

7. جناب آقای محمود محمدی عراقی

8. جناب آقای محسن محمدی اراکی

9. جناب آقای قربانعلی دری نجف آبادی

10. جناب آقای ابوالقاسم وافی

11. جناب آقای محمدهادی عبدخدایی.

ارسال نظر
نویسنده
متن
*